Směle a odvážně, s úctou a pokorou

Máme dostatek zkušeností a pokory, máme odhodlání, invenci a hlavně tým schopných, aktivních a pracovitých lidí. Jsou za námi patrné výsledky, za které se nemusíme stydět. Cítíme zodpovědnost vůči vám!

Pozorně čtěte, poctivě hodnoťte a zvažujte.  A pak dobře volte. Budeme rádi, když dostaneme vaši důvěru.

S vaší podporou prosadíme:

 • přípravu dalších velkých projektů
 • další péči o čistotu města, o zeleň a podporu další výsadby
 • investice do chytré energetiky šetřící náklady
 • nalezení investorů pro výstavbu bytů
 • zvýšení kapacity dětských jeslí a MŠ pro podporu rodin
 • bezpečné město s bohatým kulturním a společenským životem
 • spokojené, informované a vzdělané občany

Máme v plánu

 1. Připravit další velké projekty
  • sportovní halu pro potřeby školy i sportovních oddílů ve městě
  • další nový dům s pečovatelskou službou
  • využití areálu starého cukrovaru pro podnikání a služby
  • rekonstrukce bývalého klubu seniorů na sociální byty
 1. Dál pečovat čistotu města, o zeleň a podpořit další výsadbu
  • podpořit výsadbu dalších biokoridorů a biocenter v okolí města
  • podporovat osvětu a informovanost v oblasti třídění a využití odpadů
  • zřídit re-use centrum – opětovné využití některých odpadů a snižovat tak náklady na odpadové hospodářství města
  • pečovat o příjemné životní prostředí, čistotu města a udržitelný rozvoj
 1. Investovat do chytré energetiky šetřící náklady
  • vybudovat fotovoltaické elektrárny na střechách všech vhodných městských budov
  • propojit je do místního energetického systému
  • dále využívat solární energii, další udržitelné zdroje a technologie pro pokrytí potřeb města a snížení provozních nákladů na energie
 1. Najít investory pro výstavbu bytů
  • připravit prováděcí projekty infrastruktury k využití areálu starého cukrovaru
  • jednat s vhodnými investory pro výstavbu nových bytů
 1. Zvýšit kapacitu dětských jeslí a MŠ pro podporu rodin
  • provést rekonstrukci budovy bývalé školky na sídlišti Sadová
  • zvýšit kapacitu o jednu třídu MŠ a jedno oddělení jeslí
  • podporovat mladé rodiny s dětmi
 1. Bezpečné město s bohatým kulturním a společenským životem
  • rozšiřovat postupně dál kamerový systém v kritických místech ve spolupráci s policií pro prevenci kriminality
  • podporovat činnost dobrovolných hasičů v Hulíně a Záhlinicích
  • podporovat kulturní a sportovní akce, osvětovou práci knihovny Městského kulturního centra a Akademie třetího věku
  • podporovat finančně spolkový život a činnost základní umělecké školy
 1. Spokojené, informované a vzdělané občany
  • všem obyvatelům města vstřícnou a otevřenou radnici
  • udržet dobrou kvalitu měsíčníku Hulíňan
  • sdílet důležité informace z radnice bezodkladně prostřednictvím moderních aplikací, technologií a médií
  • poskytovat základní informace a poradenství při řešení kritických osobních situací