Dotáhneme smělé plány!

Máme dostatek zkušeností a pokory, máme odhodlání, invenci a hlavně tým schopných, aktivních a pracovitých lidí. Jsou za námi patrné výsledky, za které se nemusíme stydět. Cítíme zodpovědnost vůči vám!

Pozorně čtěte, poctivě hodnoťte a zvažujte.  A pak dobře volte. Budeme rádi, když dostaneme vaši důvěru.

Chceme

 1. Realizovat připravené velké projekty
  • kompletně revitalizovat park Mezivodí a park v Záhlinicích
  • vybudovat tenisové kurty
  • zrekonstruovat Sokolovnu
  • vybudovat další sportoviště a rozšířit zázemí pro sportovce na sportovním areálu

 

 1. Investovat do rozvoje s rozumným a udržitelným financováním
  • aktivně vyhledávat a jednat s vlastníky pozemků o možnosti výstavby individuálního bydlení
  • dál se opírat o zkušenost v získávání dotací z různých zdrojů
  • využívat možností dotací z programů MAS Jižní Haná
  • opravovat postupně infrastrukturu v areálu Starého cukrovaru v rámci podpory drobného podnikání

 

 1. Bezpečné město pro spokojené, kulturní a vzdělané občany
  • rozšířit kamerový systém a prohloubit spolupráci s policií v oblasti prevence kriminality
  • dál podporovat činnost dobrovolných hasičů v Hulíně a Záhlinicích
  • podporovat a vytvářet kvalitní podmínky ve škole, mateřské škole a dalších vzdělávacích zařízeních
  • podporovat spolkový život, sportovní a kulturně osvětové akce a neziskové organizace
  • dál podporovat osvětové akce a Akademii třetího věku
  • udržet a podporovat práci Základní umělecké školy
  • udržovat a budovat nové oázy zeleně ve veřejném prostoru
  • pečovat o čistotu města a životní prostředí

 

 1. Kvalitní a dostupné sociální služby pro podporu rodin
  • udržet dětské jesle jako službu pro podporu rodin a zaměstnanosti
  • dále rozšířit kvalitu nabídky sociálních služeb DECENTu
  • vybudovat denní stacionář jako odlehčovací službu pro rodiny pečující o seniory a postižené

 

 1. Vstřícnou radnici otevřenou každému z obyvatel Hulína
  • sdílet důležité informace z radnice prostřednictvím Hulíňanu a dalších médií
  • využívat dalších moderních aplikací pro informovanost občanů
  • poskytovat primární poradenství při řešení problémových situací