Já v hulínskou kandidátku ODS věřím!

„Vážení spoluobčané. Čtyři roky uplynuly jako voda a už tu máme zase volby do zastupitelstva našeho města. Dovolte mi, abych veřejně vyjádřila podporu našemu starostovi Mgr. Romanu Hozovi a jeho týmu. Je to člověk na správném místě a naše město pod jeho rukama jen vzkvétá. Přijďte prosím k volbám a podpořte jeho tým, aby pokračovali v rozdělané práci a dokončili své smělé plány. Není důvod měnit něco, co výborně funguje. Znám osobně ještě řadu dalších osobností této kandidátky. Jsou aktivní, je za nimi vidět práce. Zaslouží si podporu. Přeji Vám všem šťastnou ruku 5. a 6. října a krásné podzimní dny.“

~ Lenka Polášková – zástupkyně ředitele konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříží a sbormistryně PS Smetana

Roman Hoza je moje volba!

„Vážení občané, sice nepocházím z Hulína, ale dění ve vašem městě sleduji již více jak 15 let. Když srovnám, jak Hulín vypadal tehdy a v jaké byl finanční kondici, a jak vypadá dnes, je zřejmé, že lidé na radnici, a zejména pan starosta Roman Hoza, mají jasnou představu, kam Hulín směřovat. Líbí se mi nejen jasná vize nových projektů, ale také velmi pečlivý přístup k jejich financování. Romana Hozu znám právě těch 15 let. Je to člověk na svém místě, pro kterého je rozvoj Hulína nejen prací, ale dnes už životním posláním. Myslím si, že program ODS a lidé na její kandidátce jdou tou nejlepší cestou pro další rozvoj vašeho města. Tak přeji šťastnou ruku.“

~ Ing. Lumír Zakravač – organizátor festivalu Slavnosti piva pod komínem v Záhlinicích

Starosta na svém místě!

„Vážení spoluobčané, je to až neuvěřitelné, že opět tady máme volby do zastupitelstva. Ano, jsou to další čtyři roky, kdy město Hulín dovedl starosta Mgr. Roman Hoza a jeho tým zvelebit a přiblížit k trendu hezkých měst, ve kterých je radost žít. Jako rodilý Hulíňan si všímám všech změn, které jsou vidět ve všech částech města. Proto nemám důvod chtít změnu a současný starosta Mgr. Roman Hoza má mou podporu i pro další volební období.“

~ Jan Haderka – Nejtvrdší hasič světa

Podporuji Romana Hozu a jeho kandidátku.

„Dejme současnému starostovi prostor pro dokončení smělých plánů. Město roste do krásy, podpořme jeho růst i v příštích letech.“

~ Jiřina Štěpánková, ředitelka DECENT Hulín, p. o.

Neměňme něco, co skvěle funguje.

„Pracuji v Městské knihovně v Hulíně již 14 roků. Kromě práce v knihovně patří do mé kompetence také organizace kulturních a společenských akcí v Hulíně. S panem starostou tedy spolupracuji již jeho třetí volební období. Město se pod jeho vedením zasloužilo o vybudování nejen příjemného prostředí knihovny, ale i celého objektu bývalé staré školy, do které se vrátilo kulturní, společenské a vzdělávací dění v Hulíně. Dosavadní výsledky práce radnice v čele s panem starostou Romanem Hozou přesvědčuje o tom, že smělé plány dalšího rozvoje města, tak jak jsou uvedeny v jeho volebním programu, je možné pod jeho vedením realizovat a život v Hulíně bude zase o něco příjemnější.“

~ Jarmila Zakravačová, zástupce ředitele MKC Hulín, vedoucí městské knihovny

Žádná kouzla, ale poctivá práce!

„V Hulíně to žije a věřím, že pokud Roman Hoza ve vedení města zůstane, bude to žít ještě víc i nadále. Proto má jeho kandidátka mou podporu.“

~ Jiří Hadaš, profesionální kouzelník a iluzionista

FK Admira Hulín kope za starostu!

„FK Admira Hulín jednoznačně podporuje Romana Hozu na post starosty města Hulína. Pro nás všechny je to jasná volba, protože chceme, aby řízení města pokračovalo v nastoleném trendu. To je především transparentní a férové jednání, rozumné investice a podpora neziskových organizací. Možná si někdo myslí, že už je čas na změnu, ale opak je pravdou. Pro Romana mluví jasně politické zkušenosti a záruka, že naplánované velké investice budou mít šancí být dotáhnuty do konce. Kdo ještě váhá koho v nastávajících komunálních volbách podpořit, ať se projde po Hulíně a pozorně se dívá, jak se naše město změnilo k lepšímu.“

~ Jan Horáček, předseda FK Admira Hulín

Roman Hoza je prostě fajn.

„Milí občané města Hulína,
i když bydlím v Kroměříži, tak vám přeji do dalšího volebního období hodně štěstí a pohody a věřím, že pokud zvolíte současného pana starostu, tak vsadíte na správnou kartu. Nahlížím na to z pohledu projektantky, která má zkušenosti z jiných měst. Pan Mgr. Roman Hoza má správné vize a jasné cíle a mně se líbí, že vše, co plánuje a vytváří, je ze srdce a hlavně to slouží pro občany města. Možná vám to připadne samozřejmé, ale ne ve všech městech to tak funguje. Z mého pohledu se pan starosta za léta svého působení na radnici nebojí jít do komplikovaných akcí a je skutečným partnerem odborníků jak v otázce výstavby, tak financí. Myslím si ale, že to většina z vás vidí a že je fajn mít takového starostu.“

~ Radmila Vraníková, architektka