Výsledky naší práce

Zde Vám představujeme několik akcí realizovaných v minulém volebním období.
Nejsou zde prezentovány zdaleka všechny, ale alespoň tyto k připomenutí, že naše město se posouvá k lepšímu.

Úprava chodníků a nová výsadba před ZŠ

Vybudování nové hasičské zbrojnice

Úprava prostranství před knihovnou

Rekonstrukce prostranství před SVČ

Zřízení nového Informačního centra

Nová přírodní zahrada v MŠ Hulín

Vybudování parčíku u hřbitova

Úprava prostranství u kostela

Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Hulín

Revitalizace náměstí

Rekonstrukce malého bazénku na koupališti

Vybudování potřebné parkovací plochy u tělocvičny

Revitalizace sídliště Družba