Plnění volebního programu za uplynulé volební období 2018-2022

Za uplynulé volební období se nám podařilo splnit spoustu bodů, které jsme měli ve volebním programu.

Vyhledat pozemky k výstavbě RD – splněno ✓
Vykoupili jsme pozemky pro 21 rodinných domů. Byla zahájena výstavba infrastruktury a přípojek k parcelám.

Revitalizace Družba II – splněno ✓
V rámci akce bylo vybudováno celkem 48 nových parkovacích míst, zrekonstruovali se stávající chodníky a příjezdová komunikace, byly provedeny nové rozvody veřejného osvětlení včetně nových stožárů a svítidel, byl doplněn a vyměněn městský mobiliář, vybudovaly se 2 nová dětské hřiště s gumovou dopadovou plochou a došlo i na výsadbu 30 stromů a 229 keřů a úpravu travnatých ploch. Po pozitivních ohlasech jsme se i zde rozhodli nainstalovat 2 sady podzemních kontejnerů na tříděný odpad.

Starat se o bezpečnost v obci – rozšířit kamerový systém – splněno ✓
Každým rokem rozšiřujeme kamerový systém s investicí 300 – 400 tis. Kč.

Pečovat o čistotu města a životní prostředí – splněno ✓
Probíhá průběžná péče o zeleň a jsou vysazovány další biocentra a biokoridory v extravilánu města. Celkem jsme vysázeli 16 517 sazenic stromů a 8 195 sazenic keřů, a založili jsme luční trávník na ploše 34 155 m2. Parčík u ZUŠ se nepodařilo realizovat z důvodu odvolání sousedů při stavebním řízení. Osazena pouze socha Ruce.

Dětské jesle jako podpora rodin a zaměstnanosti – splněno ✓
Pro zlepšení podmínek v budově dětských jeslí jsme nechali vybudovat účinnou rekuperaci vzduchu, a střechu budovy jsme nechali osadit fotovoltaickou elektrárnou.

Podporovat spolky, ZUŠ, Akademii třetího věku – splněno ✓
Z programového fondu města každoročně rozdělujeme neziskovým organizacím 1 mil. Kč.

Vybudovat tenisové kurty – splněno ✓
Ve spolupráce s SK Spartak Hulín se podařilo vybudovat tenisové a voljbalové kurty jako jedna z etap revitalizace celého parku.

Podporovat hasiče – splněno ✓
Hasičům v Záhlinicích jsme poskytli vozidlo značky VW. Podařilo se nám získat dotaci pro opravu CAS.
Z Programového fondu města na společenskou a kulturní činnost a pořádání mládežnických závodů v požárním sportu podporujeme SDH Hulín i SDH Záhlinice.

Revitalizovat park v Záhlinicích – splněno částečně ✓
Nechali jsme odstranit jsme zbytky zdi, vybudovali nový chodník a osvětlení. S další etapou čekáme na vypsání dotace.

Najít využití areálu Starého cukrovaru – splněno částečně ✓
Zrekonstruovali jsme některé vnitřní prostory areálu a vybudovali tělocvičnu pro judisty. Dále jsme pro zlepšení podnikatelského prostředí vytvořili další prostory pro možnost komerčního využití.

Výsledky naší práce

Stále se snažíme posouvat město kupředu, a tak se s výsledky naší práce mohou setkávat děti ve středisku volného času, čtenáři v knihovně, dobrovolní hasiči ve svých zbrojnicích, sportovci na nových sportovištích i všichni občané využívající mobiliář města.

Krom jiného se nám také podařilo zrekonstruovat chodníky na ulicích Hviezdoslavova, Poštovní, Tylova, Wolkerova, Družba i v Záhlinicích.

Nechali jsme také upravit zahradu v SVČ a zrekonstruovat sociální zařízení v Základní škole Hulín a knihovně.