Výsledky voleb do zastupitelstva obce 5.10.2018 – 6.10.2018 – Hulín

Kandidátní listina Hlasy Počet kandidátů Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet mandátů Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Sdružení nestraníků 4 591 12,68 17 36 214,00 12,67 2 X
2 Česká str.sociálně demokrat. 1 123 3,10 14 29 823,29 3,76 0
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 484 12,38 17 36 214,00 12,38 2 X
4 Občanská demokratická strana 11 946 32,99 17 36 214,00 32,98 6 X
5 Komunistická str.Čech a Moravy 3 324 9,18 17 36 214,00 9,17 1 X
6 NEZÁVISLÍ 5 516 15,23 17 36 214,00 15,23 3 X
7 ANO 2011 5 230 14,44 17 36 214,00 14,44 3 X

Výsledky Občanské demokratické strany Hulín

Kandidát Počet hlasů Pořadí zvolení
/náhradníka
Mandát
poř. číslo příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Hoza Roman Mgr. 1 204 10,07 1 *
2 Stratil Radek 776 6,49 4 *
3 Zimčíková Jana 862 7,21 3 *
4 Janů Irena Mgr. 865 7,24 2 *
5 Fuksa Radek Mgr. 754 6,31 5 *
6 Drcmánek Robert 724 6,06 6 *
7 Peřinková Vladislava Mgr. 653 5,46 1
8 Stehlíková Jana 636 5,32 2
9 Csomor Imrich 668 5,59 3
10 Urbanová Lenka 710 5,94 4
11 Stárek Miloslav 639 5,34 5
12 Žůrek Vladimír Mgr. 681 5,70 6
13 Barcuchová Jitka 564 4,72 7
14 Hoza Tadeáš BcA. 606 5,07 8
15 Gahura Roman 571 4,77 9
16 Kohnová Jana 520 4,35 10
17 Halašta Karel 513 4,29 11

 

Nově zvolení zastupitelé Občanské demokratické strany

Mgr. Roman Hoza

Mgr. Roman Hoza

Mgr. Roman Hoza

kandidát č. 1

starosta města, ODS

V uplynulém volebním období jsem se snažil, aby se mé tvrzení, že Hulín je dobré místo pro život, upevnilo, aby se s ním ztotožnilo co možná nejvíce lidí, kteří své město mají stejně jako já rádi, kteří se tu narodili a žijí se svými rodinami, přáteli a známými. Abychom na své město byli pyšní a hrdí a nebáli se říct, že jsme z Hulína. Já dnes pyšný jsem!

Radek Stratil

Radek Stratil

Radek Stratil

kandidát č. 2

technik správy sítě EON, bez politické příslušnosti

V rámci své profese navštěvuji pracovně různá města v našem okolí a mám možnost srovnání. Vidím, jak se naše město za poslední roky mění k lepšímu, ale také kde máme ještě rezervy. Jsem členem folklórního souboru „Hanáci z Hulína“, také členem pěveckého sboru „Smetana Hulín“. Je velmi dobře, že město Hulín tyto aktivity a další neziskové organizace podporuje. Jako aktivní rekreační sportovec, bych se rád zasadil o realizaci připravených projektů sportovních ploch a Sokolovny. Sportovcům i škole však chybí kvalitní zázemí v podobě sportovní haly, zázemí pro sport na Sportovním areále je třeba rozšířit. Zdá se to jako představy z říše hodně odvážných snů? Asi ano. Věřím však, že společně s naším týmem dokážeme i takto velké plány dotáhnout do konce, další připravit a učinit potřebné kroky pro rozvoj města ve všech oblastech.

Jana Zimčíková

Jana Zimčíková

Jana Zimčíková

kandidát č. 3

OSVČ, majitelka květinářství, ODS

Do zastupitelstva města nekandiduji poprvé. Mám již v komunální politice bohaté zkušenosti. Jsem patriot města a mám své město moc ráda, není mi lhostejné, kam směřuje jeho rozvoj. Intenzivně se v orgánech města věnuji oblasti životního prostředí a propagaci města. Stejně jak přistupuji ke své profesi floristky, kterou vykonávám již 25 let, tak přistupuji i k práci pro naše město…s láskou a úctou. Jedině s touto motivací a poctivým vztahem k místu, kde žijeme, je možné stavět si velké a smělé plány. Zkušenost a poctivá práce jsou pak prostředkem pro jejich realizaci. Pouze vaše hlasy nám pomohou tyto vize dotáhnout tak, aby pak sloužily nám všem.

Mgr. Irena Janů

Mgr. Irena Janů

Mgr. Irena Janů

kandidát č. 4

zástupkyně ředitelky ZŠ Hulín, ODS

Povolání se mi stalo koníčkem. Škola a její dobré jméno, děti a jejich spokojené tváře, rodiče a jejich spolupráce s učiteli při vzdělávání a výchově budoucí generace, vytváření podmínek tohoto procesu. To jsou v mém životě velmi důležité věci. Chci nadále podporovat to, co vidím denně. Jak se postupně k lepšímu mění prostředí, ve kterém naši nejmladší tráví téměř polovinu svého času každým dnem. Podobně mění tvář i celé město. Má opravdu řadu rozkvetlých míst, která nám mohou jinde závidět. Jsem ráda, že jsem tu vyfotografovaná s řadou aktivních lidí, kteří si stojí za tím, co slíbí a umějí dotahovat smělé plány. A šéf? … skvělý!

Mgr. Radek Fuksa

Mgr. Radek Fuksa

Mgr. Radek Fuksa

kandidát č. 5

OSVČ, trenér asistenčních psů, bez politické příslušnosti

Jsem hrdým rodákem, své město miluji a o to intenzivněji vnímám vše, co se v něm děje. Za poslední roky se vybudovalo opravdu hodně a už se těším na další projekty, které nás v Hulíně čekají.
Mým celoživotním posláním je práce se psy a jejich majiteli. Věnuji jí maximum energie a snažím se být chovatelům i jejich miláčkům prospěšný. Jako jeden z nejmladších na naší kandidátce jsem moc rád, že zde mohu být a je mi ctí podpořit zkušenost podloženou výsledky. Mám tak další možnost být blíž rozhodování o budoucnosti, možnost aktivně přispět k lepšímu životu v Hulíně. Jednou tu totiž budou žít mé děti a není mi lhostejné, jaká ta budoucnost našeho města bude.

Robert Drcmánek

Robert Drcmánek

Robert Drcmánek

kandidát č. 6

technik Kombyt Servis s. r. o., bez politické příslušnosti

Pracuji denně v terénu, pohybuji se denně po městě, dobře vidím jeho potřeby, slyším a vnímám potřeby jeho obyvatel. Čisté, upravené město, ošetřenou zeleň denně zalité květiny… to vše vnímám jako svůj úkol a zároveň poslání. Své rodné město mám rád a přeji si, aby bylo městem s pěkným prostředím pro život, městem pulsujícím kulturními, sportovními a společenskými aktivitami. Proto cítím také potřebu podpořit plány a také lidi, kteří tyto velké cíle budou umět naplnit.

 

Kandidáti Občanské demokratické strany

Mgr. Roman Hoza

Kandidát č. 1

starosta města Hulína, ODS

V uplynulém volebním období jsem se snažil, aby se mé tvrzení, že Hulín je dobré místo pro život, upevnilo, aby se s ním ztotožnilo co možná nejvíce lidí, kteří své město mají stejně jako já rádi, kteří se tu narodili a žijí se svými rodinami, přáteli a známými. Abychom na své město byli pyšní a hrdí a nebáli se říct, že jsme z Hulína. Já dnes pyšný jsem!

Díky schopnosti se dohodnout nad dobře připravenými, projednanými a odkonzultovanými řešeními dokázalo zastupitelstvo urazit velký kus cesty. Podařilo se udělat spoustu práce, podařilo se realizovat řadu plánů, podařilo se zajistit jejich financování z dotací. Bylo mi ctí a velkou výzvou v tomto plodném volebním období stát v čele radnice, převzít za plnění těchto úkolů zodpovědnost a pracovat s kolegy pro naplnění všech cílů, které jsme si předsevzali. Podařilo se také připravit velké a odvážné projekty, které jsou připraveny k realizaci v letech nejbližších. Je to další výzva, je to velký úkol dotáhnout smělé plány do zdárného konce.

Za dobu, kdy jsem měl možnost se angažovat v komunální politice, jsem díky lidem kolem sebe získal cenné zkušenosti, kontakty, ale také dostatek pokory, které jsou pro výkon veřejné funkce důležité. Věřím, že skutečně dotáhneme smělé plány, velké cíle, které jsme si pro příští volební období nastavili. Hulín je potřebuje realizovat!

Chci vás, občany Hulína, Záhlinic a Chrášťan s pokorou i sebevědomím požádat o důvěru a podporu v nadcházejících komunálních volbách. Děkuji za každý váš hlas pro náš tým, kterému mohu stát v čele.

Radek Stratil

Radek Stratil

Radek Stratil

kandidát č. 2

technik správy sítě EON, bez politické příslušnosti

V rámci své profese navštěvuji pracovně různá města v našem okolí a mám možnost srovnání. Vidím, jak se naše město za poslední roky mění k lepšímu, ale také kde máme ještě rezervy. Jsem členem folklórního souboru „Hanáci z Hulína“, také členem pěveckého sboru „Smetana Hulín“. Je velmi dobře, že město Hulín tyto aktivity a další neziskové organizace podporuje. Jako aktivní rekreační sportovec, bych se rád zasadil o realizaci připravených projektů sportovních ploch a Sokolovny. Sportovcům i škole však chybí kvalitní zázemí v podobě sportovní haly, zázemí pro sport na Sportovním areále je třeba rozšířit. Zdá se to jako představy z říše hodně odvážných snů? Asi ano. Věřím však, že společně s naším týmem dokážeme i takto velké plány dotáhnout do konce, další připravit a učinit potřebné kroky pro rozvoj města ve všech oblastech.

Jana Zimčíková

Jana Zimčíková

Jana Zimčíková

kandidát č. 3

OSVČ, majitelka květinářství, ODS

Do zastupitelstva města nekandiduji poprvé. Mám již v komunální politice bohaté zkušenosti. Jsem patriot města a mám své město moc ráda, není mi lhostejné, kam směřuje jeho rozvoj. Intenzivně se v orgánech města věnuji oblasti životního prostředí a propagaci města. Stejně jak přistupuji ke své profesi floristky, kterou vykonávám již 25 let, tak přistupuji i k práci pro naše město…s láskou a úctou. Jedině s touto motivací a poctivým vztahem k místu, kde žijeme, je možné stavět si velké a smělé plány. Zkušenost a poctivá práce jsou pak prostředkem pro jejich realizaci. Pouze vaše hlasy nám pomohou tyto vize dotáhnout tak, aby pak sloužily nám všem.

Mgr. Irena Janů

Mgr. Irena Janů

Mgr. Irena Janů

kandidát č. 4

zástupkyně ředitelky ZŠ Hulín, ODS

Povolání se mi stalo koníčkem. Škola a její dobré jméno, děti a jejich spokojené tváře, rodiče a jejich spolupráce s učiteli při vzdělávání a výchově budoucí generace, vytváření podmínek tohoto procesu. To jsou v mém životě velmi důležité věci. Chci nadále podporovat to, co vidím denně. Jak se postupně k lepšímu mění prostředí, ve kterém naši nejmladší tráví téměř polovinu svého času každým dnem. Podobně mění tvář i celé město. Má opravdu řadu rozkvetlých míst, která nám mohou jinde závidět. Jsem ráda, že jsem tu vyfotografovaná s řadou aktivních lidí, kteří si stojí za tím, co slíbí a umějí dotahovat smělé plány. A šéf? … skvělý!

Mgr. Radek Fuksa

Mgr. Radek Fuksa

Mgr. Radek Fuksa

kandidát č. 5

OSVČ, trenér asistenčních psů, bez politické příslušnosti

Jsem hrdým rodákem, své město miluji a o to intenzivněji vnímám vše, co se v něm děje. Za poslední roky se vybudovalo opravdu hodně a už se těším na další projekty, které nás v Hulíně čekají.
Mým celoživotním posláním je práce se psy a jejich majiteli. Věnuji jí maximum energie a snažím se být chovatelům i jejich miláčkům prospěšný. Jako jeden z nejmladších na naší kandidátce jsem moc rád, že zde mohu být a je mi ctí podpořit zkušenost podloženou výsledky. Mám tak další možnost být blíž rozhodování o budoucnosti, možnost aktivně přispět k lepšímu životu v Hulíně. Jednou tu totiž budou žít mé děti a není mi lhostejné, jaká ta budoucnost našeho města bude.

Robert Drcmánek

Robert Drcmánek

Robert Drcmánek

kandidát č. 6

technik Kombyt Servis s. r. o., bez politické příslušnosti

Pracuji denně v terénu, pohybuji se denně po městě, dobře vidím jeho potřeby, slyším a vnímám potřeby jeho obyvatel. Čisté, upravené město, ošetřenou zeleň denně zalité květiny… to vše vnímám jako svůj úkol a zároveň poslání. Své rodné město mám rád a přeji si, aby bylo městem s pěkným prostředím pro život, městem pulsujícím kulturními, sportovními a společenskými aktivitami. Proto cítím také potřebu podpořit plány a také lidi, kteří tyto velké cíle budou umět naplnit.

Mgr. Vladislava Peřinková

Mgr. Vladislava Peřinková

Mgr. Vladislava Peřinková

kandidát č. 7

učitelka MŠ Hulín, bez politické příslušnosti

Město Hulín mě fascinuje. Tím, kolik krásných, talentovaných a úspěšných lidí tu vyrůstá. Žijí totiž v podporující lásce Vás, rodičů, v kulturním, estetickém a inspirujícím prostředí našeho města, plného příležitostí k uplatnění. Směr, kterým se Hulín ubírá, vytrvalou práci současného vedení města na rozvoji prostředí, ve kterém žijeme, oceňuji a plně podporuji. Podpořte je také svým hlasem! Hlasem pro lidi, kteří již dokázali, že budou umět naplňovat své smělé plány.

Jana Stehlíková

Jana Stehlíková

Jana Stehlíková

kandidát č. 8

OSVČ, výroba nábytku NISO, ODS

Pracuji a učím se už 23 let od tatínka v malé rodinné firmě, kterou založil. 6 let už firmu na výrobu nábytku řídím. Jsem konzervativní, a proto jsem moc ráda, že některé zásadní věci dobré pro život v našem městě se nemění. Je skvělé, že zaměstnaní rodiče mohou využít malý zázrak v podobě fungujících jeslí. Je skvělé, že i po čtyřech letech se nám tu udrželi malé obchůdky a živnostníci, máme tu i lékaře či rehabilitaci, rozšiřující se sociální služby. Heslo: „Hulín vpřed!“ vzniklo v okruhu mých přátel zcela náhodou, ale věřte, že to tak cítím. Cítí to tak i mé dospělé děti, které už vyletěly z hnízda, ale i z Prahy a Islandu pravidelně sledují život doma. Oceňují změny v jejich rodném městě a moc rádi se sem vracejí. Žiju v Hulíně ráda a věřím, že stojí za to pro něj něco udělat.

Imrich Csomor

Imrich Csomor

Imrich Csomor

kandidát č. 9

referent dopravy v Rovina a.s., bez politické příslušnosti

Mám rodinu, dům v Chrášťanech a dvě malé dcerky. Myslím si, že už dokážu posoudit a zodpovědně tvrdit, že v Hulíně máme vše podstatné, co mladá rodina potřebuje pro spokojený život. Jako důležité vidím i to, že se nezapomíná ani na místní části Záhlinice a Chrášťany. Ať už se jedná o sociální zázemí, jesle, školky, různé kulturní a vzdělávací akce, či širokou škálu možností sportovního vyžití. Proto chci alespoň účastí a podporou této kandidátky přispět k tomu, aby byl Hulín i nadále moderním a dobře fungujícím městem jako doposud. Těším se na to, jak budou další velké plány dotaženy k realizaci a pevně věřím, že se to podaří.

Lenka Urbanová

Lenka Urbanová

Lenka Urbanová

kandidát č. 10

učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ, bez politické příslušnosti

Profesně mám blízko ke školství, kultuře. Jsou to oblasti, kterým rozumím a kde ráda pomůžu. Děti učím vystupovat na veřejnosti a dobře komunikovat. Jsou to dovednosti, které jsou potřebné pro život a pro schopnost se vzájemně domlouvat nad důležitými věcmi které Hulín potřebuje. Věřím, že to umí i lidé z naší kandidátky a mají mou podporu. Hulín není jen místem, kde bydlíš, je zároveň místem, kde ti rozumějí nebo chtějí rozumět.

Miloslav Stárek

Miloslav Stárek

Miloslav Stárek

kandidát č. 11

vedoucí zkušebních řidičů Continental Barum, bez politické příslušnosti

Jsem hulínský rodák a v tomto městě žiji celý svůj život. Mými koníčky jsou rodina a sport a při svých volnočasových aktivitách můžu srovnávat dění ve městě dříve a nyní. Naše město neustále vzkvétá, budují se místa pro aktivní odpočinek a významně jsou podporovány sportovní a kulturní aktivity. Nové projekty, které naše radnice započala, jsou odvážné, ale po úspěšném dokončení bude naše město krásnější a modernější. Rád podpořím tým, který svou pílí splní své plány a naše město bude ještě lepší pro život.

Mgr. Vladimír Zůrek

Mgr. Vladimír Zůrek

Mgr. Vladimír Zůrek

kandidát č. 12

ředitel Základní školy Břest, bez politické příslušnosti

Pracuji jako ředitel Základní školy Břest, ale jsem hulíňák od narození. Je to moje město a já jsem jeho obyvatel. Z pohledu pedagoga vidím velmi důležitou roli města v oblasti práce s dětmi a mládeží, v osvětě a vzdělávání. Baví mě cyklistika, lyžování, turistika a pobyt v přírodě, zajímá mne ochrana přírody a ekologie. Chci podpořit nastavené aktivity v těchto oblastech. I proto dlouhodobě pracuji s mládeží jako táborový vedoucí. Těší mě, že se město postupně zvelebuje, a že radnice nezapomíná ani na zlepšování podmínek pro děti ve svém rekreačním zařízení Ondráš.

Jitka Barcuchová

Jitka Barcuchová

Jitka Barcuchová

kandidát č. 13

administrativní pracovnice, ODS

Ve městě žiji již 16 let a hodně srovnávám, co se za tu dobu podařilo opravit, vybudovat a zkrášlit. Je tu řada míst k odpočinku v nových parčících, krásné opravené náměstí, mnoho společenských akcí a potřebné služby a zázemí pro život přitom i dobrá dopravní dostupnost nejbližších velkých měst. Do nadcházejícího období jsou připraveny velké plány pro další zlepšení podmínek života a další rozkvět města jako komunity. Adekvátní kulturní stánek projektovaný ze Sokolovny a rozsáhlou rekonstrukci parku včetně moderního sportoviště se zázemím a dětským hřištěm jistě uvítáme všichni. Proto je podporuji. Podpořte je i vy svými hlasy.

BcA. Tadeáš Hoza

BcA. Tadeáš Hoza

BcA. Tadeáš Hoza

kandidát č. 15

student, bez politické příslušnosti

V letošním roce nastupuji do posledního ročníku studia oboru zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Jsem rodák z Hulína a mám radost, když vidím, jak město stále vzkvétá a mění podobu k lepšímu. Velmi oceňuji zejména vznik Informačního centra pro občany a investice města do kultury, hanáckých tradic a obnovy památek. Ke zdravému životnímu stylu patří nejen dobré jídlo, sport a odpočinek, ale také kvalitní kulturní a společenské vyžití v dobré společnosti a příjemném prostředí. Dnes při akcích na našem zrekonstruovaném náměstí, v nově vzniklých kvetoucích parčících a v budoucnu třeba v nových prostorách Sokolovny. Věřím, že se tento potenciál Hulína bude rozvíjet správným směrem, a že se týmu naší kandidátky podaří skutečně dotáhnout smělé plány.

Roman Gahura

Roman Gahura

Roman Gahura

kandidát č. 14

OSVČ, bezpečnostní a inteligentní systémy, bez politické příslušnosti

Podporuji vybudování sportovišť, dětských hřišť, rekonstrukci Sokolovny. Za důležité téma považuji potřebu lidí cítit se ve městě bezpečně. Podporuji tedy i tuto kandidátku. Tým lidí, kterým nechybí, selský rozum a přímé jednání. Z pohledu otce mladé rodiny věřím, že dokáže v zájmu všech generací, a hlavně generace našich dětí dotáhnout své plány tak, jak to má ve svém volebním hesle a svém volebním programu.

Jana Kohnová

Jana Kohnová

Jana Kohnová

kandidát č. 16

důchodkyně, ODS

V Hulíně se žije dobře. Já sama si užívám aktivně důchodu a role babičky. Přesto se jako rodačka z Hulína zajímám o dění kolem sebe. Když se každý z nás zamyslí a uvědomí si změny v posledních letech, jistě si na mnohé vzpomene. Nové a živé náměstí už bez zbytků po Leninovi, sídliště, krásně osázené a kvetoucí záhony na plochách před školou, u hřbitova, Žižkova ulice, dětský bazén, hřiště, osvětlení… I rezervy pořád jsou. Jsem ráda, že městský park na Mezivodí se dočkal alespoň zpracování projektové dokumentace a je tedy po dlouhé přípravě nachystaný k zasloužené rekonstrukci. Budou to i se Sokolovnou a vybudováním tenisových a volejbalových kurtů u koupaliště velké akce a velké úkoly, které musí zajistit a dotáhnout nové zastupitelstvo.

Karel Halašta

Karel Halašta

Karel Halašta

kandidát č. 17

důchodce, ODS

Jsem nyní v důchodu, brzy oslavím sedmdesátku. Mezi moje koníčky patří fotbal, cyklistika a v neposlední řadě naše zahrádka. Mám rád svou rodinu i lidi kolem sebe. Civilizační choroby mě zatím nijak neomezují, a tak sleduji dění kolem sebe, politiku i život v našem městě. Vidím, že Hulín vzkvétá a jsem tomu rád. Kvůli našim dětem a našim vnukům. Podpořím rád lidi, za kterými je něco vidět, kteří mají jasné představy a plány, kteří pracují pro ostatní.