Výsledky voleb do zastupitelstva obce 5.10.2018 – 6.10.2018 – Hulín

Kandidátní listina Hlasy Počet kandidátů Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet mandátů Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Sdružení nestraníků 4 591 12,68 17 36 214,00 12,67 2 X
2 Česká str.sociálně demokrat. 1 123 3,10 14 29 823,29 3,76 0
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 484 12,38 17 36 214,00 12,38 2 X
4 Občanská demokratická strana 11 946 32,99 17 36 214,00 32,98 6 X
5 Komunistická str.Čech a Moravy 3 324 9,18 17 36 214,00 9,17 1 X
6 NEZÁVISLÍ 5 516 15,23 17 36 214,00 15,23 3 X
7 ANO 2011 5 230 14,44 17 36 214,00 14,44 3 X

Výsledky Občanské demokratické strany Hulín

Kandidát Počet hlasů Pořadí zvolení
/náhradníka
Mandát
poř. číslo příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Hoza Roman Mgr. 1 204 10,07 1 *
2 Stratil Radek 776 6,49 4 *
3 Zimčíková Jana 862 7,21 3 *
4 Janů Irena Mgr. 865 7,24 2 *
5 Fuksa Radek Mgr. 754 6,31 5 *
6 Drcmánek Robert 724 6,06 6 *
7 Peřinková Vladislava Mgr. 653 5,46 1
8 Stehlíková Jana 636 5,32 2
9 Csomor Imrich 668 5,59 3
10 Urbanová Lenka 710 5,94 4
11 Stárek Miloslav 639 5,34 5
12 Žůrek Vladimír Mgr. 681 5,70 6
13 Barcuchová Jitka 564 4,72 7
14 Hoza Tadeáš BcA. 606 5,07 8
15 Gahura Roman 571 4,77 9
16 Kohnová Jana 520 4,35 10
17 Halašta Karel 513 4,29 11

Nově zvolení zastupitelé Občanské demokratické strany

Mgr. Roman Hoza

Mgr. Roman Hoza

Mgr. Roman Hoza

kandidát č. 1

starosta města, ODS

Máme za sebou volební období, ve kterém nás v naplňování velkých cílů přibrzdilo dlouhé období omezení kvůli epidemii koronaviru a následně na to ekonomické důsledky války na Ukrajině. Nechť je tato doba pro nás velkým poučením, že naše odhodlání a snaha může být negativně ovlivněna neočekávanými událostmi s velkým dopadem na celou společnost. I přesto se některé věci ve městě opět posunuly, řada plánovaných akcí se v tomto období začala realizovat.
Pokud ve volbách naši kandidáti uspějí, věřím, že je skutečně dokážeme s vaší podporou v realizaci dokončit tak, aby byly ozdobou města a abychom oslavili 800 let Hulína s novým kulturním stánkem, kterým se můžeme chlubit, s novým parkem, za který se už nebudeme muset stydět, s rozrůstající se novou výstavbou a dalšími zlepšeními podmínek života v našem městě. Ve městě, na které můžeme být pyšní!
Úkolů máme mnoho, máme však také zkušenosti a potřebné kontakty, jsme poučeni předcházejícími krizovými událostmi. Proto také naše volební heslo zdůrazňuje nejen smělost a odvahu, ale i úctu a pokoru. Náš tým, v jehož čele mám čest stát, vás, občany Hulína Záhlinic a Chrášťan, s ním chce požádat v těchto komunálních volbách o důvěru a podporu. Děkujeme za každý váš hlas pro naši kandidátku. Věřte, že nepropadne marně. Půjdeme malými krůčky, ale poctivě každý den o kousek dopředu, abychom byli na svoje město pyšní.

Radek Stratil

Radek Stratil

Radek Stratil

kandidát č. 2

technik správy sítě EG.D, a.s.

Pracuji v energetice, proto podporuji veškeré aktivity a stavby směřující k úsporám energií tím šetření rozpočtu města.
V tomto volebním období jsem měl možnost působit jako člen rady města a rád bych zkušenosti nabídl voličům i do dalšího období ve službě pro naše krásné město.
Svůj volný čas věnuji kulturním aktivitám: hanáckému folklóru, sborovému zpěvu, v neposlední řadě i divadlu. Vítám, že Město Hulín tyto aktivity a další neziskové činnosti každoročně podporuje a pomáhá tak udržet kulturu v Hulíně na vysoké úrovni. I proto se moc těším na novou Sokolovnu, kde bude mít kultura kvalitní zázemí. Kvalitní zázemí v podobě sportovní haly by si zasloužila i naše škola a řada sportovně založených občanů našeho města. Doufám, že i tento smělý cíl se podaří prosadit.
Pevně věřím, že s naším týmem dokážeme i taktové plány dotáhnout do konce, další připravit a učinit potřebné kroky pro rozvoj města ve všech oblastech. Jsem velký patriot našeho města a rád používám sousloví: Hulín – město měst! Na mém pracovišti o tom kolegové vědí své.

Jana Zimčíková

Jana Zimčíková

Jana Zimčíková

kandidát č. 3

OSVČ, majitelka květinářství

Jsem profesně floristka, proto mám ráda hezké věci, hezká místa, přírodu. V orgánech města se proto věnuji již dlouhodobě oblasti životního prostředí a vzhledu města. Když si představíte růžový parčík u kulturního klubu, zahradu bývalé staré školy, když se podíváte na výsadby biocenter a biokoridorů v okolí města, pokud sledujete výsadby ve městě a jejich údržbu, jistě uznáte, že se vedení radnice touto problematikou průběžně zabývá a výsledky jsou zřejmé. Město se rozvíjí i v tomto směru a máme ho hezké. Vaše podpora nám pomůže v tomto nastaveném směru pokračovat.

Mgr. Irena Janů

Mgr. Irena Janů

Mgr. Irena Janů

kandidát č. 4

zástupkyně ředitelky ZŠ Hulín

Již 29 let žiji v Hulíně a jsem ráda, že se mohu podílet jako zastupitelka na jeho rozvoji. Těší mě, když denně vidím, jak se mění prostředí k lepšímu. S radostí slýchávám chválu na naše město. Má mnohaletá učitelská praxe mě posunula na pozici zástupkyně ředitelky školy a tím lépe vidím do složitosti a náročnosti něco budovat a měnit. Jen během právě uplynulých prázdnin se například v pavilonu prvního stupně zrekonstruovaly sociální zařízení, úpravy proběhly i v budově školní družiny. Hodně práce pro lepší prostředí našich žáků! Jsem ráda, že jsem tady vyfotografovaná s řadou výborných a aktivních lidí našeho města včetně našeho lídra.

Mgr. Radek Fuksa

Mgr. Radek Fuksa

Mgr. Radek Fuksa

kandidát č. 5

OSVČ, trenér asistenčních psů

Mojí prací a koníčkem zároveň je práce se psy a jejich majiteli. Věnuji jí spoustu času a snažím se být chovatelům prospěšným. V Hulíně jsem se narodil, mám naše město moc rád, a proto se zajímám o vše, co se v něm děje. Tato skutečnost mě vedla ke kandidatuře již v minulých volbách a díky práci v zastupitelstvu jsem získal další nový, mnohem podrobnější pohled na celou šířku problémů, se kterými se musí město potýkat. Rád bych znovu byl u naplňování plánů, které povedou k lepšímu životu ve městě a podpořil zároveň lidi, kteří jsou zárukou toho, že jen neslibují, ale mají konkrétní výsledky.

Robert Drcmánek

Robert Drcmánek

Robert Drcmánek

kandidát č. 11

technik

Po dlouhou dobu jsem měl možnost pohybovat se denně po městě a mimo jiné poslouchat potřeby jeho obyvatel. Hulín vnímají jako upravené čisté město s opečovávanou zelení a květinami. Své rodné město mám rád a Přeji si, aby i nadále byl Hulín bylo městem s pěkným prostředím, udržovaným prostředím, nabízející bohatý kulturní sportovní a společenský život a počující o životní prostředí. Své rodné město mám rád a proto cítím potřebu podpořit plány pro jeho další rozvoj a také osobnosti z naší kandidátky, o kterých vím, své cíle budou umět naplnit.

Kandidáti Občanské demokratické strany

Mgr. Roman Hoza

Kandidát č. 1

starosta města Hulína, ODS

Máme za sebou volební období, ve kterém nás v naplňování velkých cílů přibrzdilo dlouhé období omezení kvůli epidemii koronaviru a následně na to ekonomické důsledky války na Ukrajině. Nechť je tato doba pro nás velkým poučením, že naše odhodlání a snaha může být negativně ovlivněna neočekávanými událostmi s velkým dopadem na celou společnost. I přesto se některé věci ve městě opět posunuly, řada plánovaných akcí se v tomto období začala realizovat.

Pokud ve volbách naši kandidáti uspějí, věřím, že je skutečně dokážeme s vaší podporou v realizaci dokončit tak, aby byly ozdobou města a abychom oslavili 800 let Hulína s novým kulturním stánkem, kterým se můžeme chlubit, s novým parkem, za který se už nebudeme muset stydět, s rozrůstající se novou výstavbou a dalšími zlepšeními podmínek života v našem městě. Ve městě, na které můžeme být pyšní!

Úkolů máme mnoho, máme však také zkušenosti a potřebné kontakty, jsme poučeni předcházejícími krizovými událostmi. Proto také naše volební heslo zdůrazňuje nejen smělost a odvahu, ale i úctu a pokoru. Náš tým, v jehož čele mám čest stát, vás, občany Hulína Záhlinic a Chrášťan, s ním chce požádat v těchto komunálních volbách o důvěru a podporu. Děkujeme za každý váš hlas pro naši kandidátku. Věřte, že nepropadne marně. Půjdeme malými krůčky, ale poctivě každý den o kousek dopředu, abychom byli na svoje město pyšní.

Radek Stratil

Radek Stratil

Radek Stratil

kandidát č. 2

technik správy sítě EG.D, a.s.

Pracuji v energetice, proto podporuji veškeré aktivity a stavby směřující k úsporám energií tím šetření rozpočtu města.
V tomto volebním období jsem měl možnost působit jako člen rady města a rád bych zkušenosti nabídl voličům i do dalšího období ve službě pro naše krásné město.
Svůj volný čas věnuji kulturním aktivitám: hanáckému folklóru, sborovému zpěvu, v neposlední řadě i divadlu. Vítám, že Město Hulín tyto aktivity a další neziskové činnosti každoročně podporuje a pomáhá tak udržet kulturu v Hulíně na vysoké úrovni. I proto se moc těším na novou Sokolovnu, kde bude mít kultura kvalitní zázemí. Kvalitní zázemí v podobě sportovní haly by si zasloužila i naše škola a řada sportovně založených občanů našeho města. Doufám, že i tento smělý cíl se podaří prosadit.
Pevně věřím, že s naším týmem dokážeme i taktové plány dotáhnout do konce, další připravit a učinit potřebné kroky pro rozvoj města ve všech oblastech. Jsem velký patriot našeho města a rád používám sousloví: Hulín – město měst! Na mém pracovišti o tom kolegové vědí své.

Jana Zimčíková

Jana Zimčíková

Jana Zimčíková

kandidát č. 3

OSVČ, majitelka květinářství

Jsem profesně floristka, proto mám ráda hezké věci, hezká místa, přírodu. V orgánech města se proto věnuji již dlouhodobě oblasti životního prostředí a vzhledu města. Když si představíte růžový parčík u kulturního klubu, zahradu bývalé staré školy, když se podíváte na výsadby biocenter a biokoridorů v okolí města, pokud sledujete výsadby ve městě a jejich údržbu, jistě uznáte, že se vedení radnice touto problematikou průběžně zabývá a výsledky jsou zřejmé. Město se rozvíjí i v tomto směru a máme ho hezké. Vaše podpora nám pomůže v tomto nastaveném směru pokračovat.

Mgr. Irena Janů

Mgr. Irena Janů

Mgr. Irena Janů

kandidát č. 4

zástupkyně ředitelky ZŠ Hulín

Již 29 let žiji v Hulíně a jsem ráda, že se mohu podílet jako zastupitelka na jeho rozvoji. Těší mě, když denně vidím, jak se mění prostředí k lepšímu. S radostí slýchávám chválu na naše město. Má mnohaletá učitelská praxe mě posunula na pozici zástupkyně ředitelky školy a tím lépe vidím do složitosti a náročnosti něco budovat a měnit. Jen během právě uplynulých prázdnin se například v pavilonu prvního stupně zrekonstruovaly sociální zařízení, úpravy proběhly i v budově školní družiny. Hodně práce pro lepší prostředí našich žáků! Jsem ráda, že jsem tady vyfotografovaná s řadou výborných a aktivních lidí našeho města včetně našeho lídra.

Mgr. Radek Fuksa

Mgr. Radek Fuksa

Mgr. Radek Fuksa

kandidát č. 5

OSVČ, trenér asistenčních psů

Mojí prací a koníčkem zároveň je práce se psy a jejich majiteli. Věnuji jí spoustu času a snažím se být chovatelům prospěšným. V Hulíně jsem se narodil, mám naše město moc rád, a proto se zajímám o vše, co se v něm děje. Tato skutečnost mě vedla ke kandidatuře již v minulých volbách a díky práci v zastupitelstvu jsem získal další nový, mnohem podrobnější pohled na celou šířku problémů, se kterými se musí město potýkat. Rád bych znovu byl u naplňování plánů, které povedou k lepšímu životu ve městě a podpořil zároveň lidi, kteří jsou zárukou toho, že jen neslibují, ale mají konkrétní výsledky.

Mgr. Vladislava Peřinková

Mgr. Vladislava Peřinková

Mgr. Vladislava Peřinková

kandidát č. 6

učitelka ZŠ Kroměříž

Děti, žáci a studenti, kteří odcházejí z města za vyšším vzděláním, ať se rádi vrátí domů. Nejen na víkend, ale na celý život. Máme v plánech pro ně do budoucna vybudovat Hulín jako atraktivní, kulturní a perspektivní město. S příležitostí pro práci, podnikání, ale kulturní a sportovní vyžití ve volném čase. Smělé plány současný starosta má a dokáže je naplňovat. Proto si zaslouží širokou podporu. Moji má.

Miloslav Stárek

Miloslav Stárek

Miloslav Stárek

kandidát č. 7

vedoucí zkušebních řidičů Continental Barum

V Hulíně bydlím celý svůj život. Mým celoživotním koníčkem je rodina a sport. Při svých volnočasových aktivitách můžu sledovat veškeré dění v našem městě. Za poslední léta radnice rozjela mnoho odvážných projektů a řadu z nich již dokončila. Judisté již mají krásnou novou tělocvičnu, kterou obdivují návštěvníci z dalekého okolí. Nové prostory mají také stolní tenisté a ve sportovním areálu je ve spolupráci s Bikrosovým klubem vybudována bikrosová dráha skvělých parametrů. Rád bych pro současnou a nastupující generaci podpořil další plány pro podporu sportovních aktivit. Třeba novou sportovní halu pro potřeby školy a dalších sportovců dalších generací. Už jen proto, že jsem sedminásobným dědečkem.

Ing. Tomáš Motal

Ing. Tomáš Motal

Ing. Tomáš Motal

kandidát č. 8

ředitel premium segmentu banky

Pocházím ze Záhlinic a doteď mám zde trvalé bydliště. Vystudoval jsem obor Finance, obor který se stal mým koníčkem, centrem zájmu a také povoláním. Pracovně teď vedu a jsem zodpovědný za celý segment velmi významných klientů KB ve zlínském kraji. V rámci svých možností a schopností rád pomůžu všem lidem a subjektům, kteří se snaží posouvat jim svěřené věci k lepšímu. To je i důvod, proč jsem přijal nabídku pana starosty doplnit jeho kandidátku o kandidáta ze Záhlinic. Celkový pohled na rozvoj města Hulin, Záhlinic a Chrášťan za poslední dekádu mi dává pocit, že lidé, kteří se o tento rozvoj přičinili, si zaslouží další šanci. Rád jim v tom budu v rámci svých možností nápomocen například v oblasti správy a řízení financí. Velmi důležitá je také společná komunikace. Zastávám názor, že na politicky lokálních úrovních typu města Hulín by mělo jit ego a politikaření stranou a všichni by měli mít snahu o maximální spolupráci a dohodu, tak aby se věci neustále posouvaly k lepšímu.

Bc. Michal Šiler

Bc. Michal Šiler

Bc. Michal Šiler

kandidát č. 9

manažer obchodu

Profesně se věnuji více než 20 let zahraničnímu obchodu v energetice, v poslední době převážně jaderné. Ve volném čase se kromě své rodiny věnuji také sportu a mohli jsme se spolu potkat na tenisových nebo volejbalových kurtech. V komunálních volbách kandiduji, protože mi není lhostejné, v jakém městě žije moje rodina, moji blízcí a přátelé. Zda jsou dostupné potřebné služby, zda se ve městě cítím dobře a bezpečně. Mojí výhodou je, že jsem delší dobu pobýval v zahraničí a měl možnost vidět posuny ve městě s časovým odstupem. Že se Hulín posunul k lepšímu, je skutečně vidět. Jsem připraven nabídnout své znalosti a zkušenosti v oblasti energetiky a energetické soběstačnosti. Energetická koncepce města a její postupné naplňování je také jedním z našich volebních cílů. Podpořte je!

Rostislav Burda

Rostislav Burda

Rostislav Burda

kandidát č. 10

majitel pohostinství

Provozuji vlastní pohostinství, jsem zakládající člen a předseda cyklistického oddílu Aspot Hulín. Bývalý člen Admiry Hulin a hulínského hokejového týmu HC Hulín. Jako sportovec a jeden z týmu pořadatelů triatlonových závodů, které mají už dlouhou tradici, vím, že město podporuje ze svého programového fondu celou řadu dalších sportovně a kulturně zaměřených spolků a akcí. Celková částka této podpory je ročně 1 milion korun. Také jako otec dvou malých dětí a rodák z Hulína mám zájem o rozvoj města, kde mohou v pěkném a bezpečném prostředí vyrůstat další generace Huliňáků a Hulíňaček.

Robert Drcmánek

Robert Drcmánek

Robert Drcmánek

kandidát č. 11

technik

Po dlouhou dobu jsem měl možnost pohybovat se denně po městě a mimo jiné poslouchat potřeby jeho obyvatel. Hulín vnímají jako upravené čisté město s opečovávanou zelení a květinami. Své rodné město mám rád a Přeji si, aby i nadále byl Hulín bylo městem s pěkným prostředím, udržovaným prostředím, nabízející bohatý kulturní sportovní a společenský život a počující o životní prostředí. Své rodné město mám rád a proto cítím potřebu podpořit plány pro jeho další rozvoj a také osobnosti z naší kandidátky, o kterých vím, své cíle budou umět naplnit.

Mgr. Vladimír Zůrek

Mgr. Vladimír Zůrek

Mgr. Vladimír Zůrek

kandidát č. 12

ředitel ZŠ Břest

Od svého narození žiji v Hulíně, i když jsem profesně zakotvil v sousedním Břestě jako učitel matematiky ředitel na zdejší Základní škole. Ve školství působím již 31 let. Ve volném čase se věnuji turistice a vůbec mám rád přírodu a aktivity s tím spojené. Vztah k přírodě a zároveň dětem a mládeži mě již před mnoha lety přivedly k práci vedoucího na letních dětských táborech. Proto jsem také rád, že město si podrželo, provozuje a stále vylepšuje rekreační středisko Ondráš v Rajnochovicích, odkud i řada z vás voličů z Hulína má mnohé nezapomenutelné zážitky. Účast na kandidátce jsem přijal proto, abych se mohl podílet na dalším rozvoji našeho města a využil zkušenosti v oblasti vzdělávání a volnočasové práce s mládeží.

Jana Kohnová

Jana Kohnová

Jana Kohnová

kandidát č. 13

pracující důchodce

Jsem stále pracující důchodkyně žijící od narození v městě Hulíně. Ve svém volném čase ráda zahradničím, zpívám ve sboru a sportuji. Již mnoho let se zajímám o politiku jak celostátní tak komunální a veřejný život. Není mi lhostejné, v jakém žiji prostředí a jaké jsou možnosti sportovního vyžití v našem městě. Jsem velmi ráda, že došlo na rekonstrukci parku za školou, i když se práce rozběhly až v prázdninových dnech. Je velmi potřebná, proto chci podpořit také stavbu nové multifunkční sportovní haly.

Jitka Barcuchová

Jitka Barcuchová

Jitka Barcuchová

kandidát č. 14

administrativní pracovnice

Hulín je mým domovem už 20 let. Za tu dobu se hodně změnilo. Radnice realizuje projekty, díky nimž se z Hulína stává stále příjemnější místo pro život, podporuje kulturní i sportovní aktivity, realizuje projekty zkvalitňující životní prostředí nejen uvnitř města, ale i jeho okolí. Snaží se rozvíjet město ve všech směrech. Stávající starostu znám již mnoho let, sleduji jeho práci a věřím mu i celému tomuto týmu.

Bohdana Dunajová

Bohdana Dunajová

Bohdana Dunajová

kandidát č. 15

OSVČ, manikérka

V současné době pracuji jako prodejce v koupelnovém studiu a zároveň soukromě jako manikérka. V Hulíně mám rodinu a spoustu přátel známých i klientek, se kterými někdy přijde řeč i na problémy města. Pozvání na kandidátku jsem ráda přijala. Tým, který ji představuje znám a věřím mu. Chtěla bych zároveň přispět i svým dílem nuž jen třeba tím, že do pohledu na věci veřejné vnesu i pohled ženský.

Roman Gahura

Roman Gahura

Roman Gahura

kandidát č. 16

OSVČ

Jsem otec dvou živých kluků podporuji proto zejména budování sportovišť, dětských hřišť a sportovní haly. Těším se, že se v nejbližších měsících zahájí rekonstrukce Sokolovny a město se bude moct chlubit moderním kulturním zařízením. Za důležité téma považuji potřebu lidí cítit se ve městě bezpečně. Byl jsem přizván do týmu, který podporuji, věřím mu, protože už v minulosti ukázal, že umí překonávat i těžké časy. Měl by mít možnost svá volební hesla naplnit i v dalším volebním období.

MgA. Tadeáš Hoza

MgA. Tadeáš Hoza

MgA. Tadeáš Hoza

kandidát č. 17

Sólista opery NDB

Již od malička byly mým koníčkem hudba, divadlo a s nimi spojený kulturní život. Těmto oblastem se nyní jako sólista opery Národního divadla Brno věnuji i profesně. Mám radost, že Hulín má pod současným vedením města a jeho podpory v této sféře co nabídnout, ať už jde o koncerty, představení nebo tradiční společenské akce.